2019 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temini 1’inci Sınıflandırma Sonuçları yayınlandı

2019 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temini 1’inci Sınıflandırma Sonuçları yayınlandı, ayrıntıları aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Değerli Adayımız; 1. Türk Silahlı Kuvvetlerine Dış Kaynaktan Astsubay Alımı seçim aşamaları tamamlanmıştır. Seçim aşamaları sonrasında yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olan tüm adaylar başarı sıralamasına tabi tutularak sıralanmıştır. Başarı sıralaması her bir adayın kayıt hakkı kazandığı anlamına gelmemekte olup, kontenjana girerek kayıt hakkı kazanan adaylara, ….. Sınıfında Başarı Sıranız-6 Kayıt Hakkı Kazandınız. şeklinde ifade yazılmış ve ilk grup olarak kayıt hakkı verilmiştir. KAYIT HAKKI KAZANAN adayların kayıtları, 29 Haziran-05 Temmuz 2020 tarihlerinde 08:30-16:30 saatleri arasında, 6’ncı maddede belirtilen kayıt merkezlerinde yapılacaktır. Bir aday birden fazla Kuvvet K.lığının başarı sıralama listesinde bulunabilecektir. Birden fazla Kuvvet K.lığında KAYIT HAKKI KAZANAN adaylar, tercih ettiği Kuvvet K.lığının kayıt merkezine giderek kaydını yaptıracak, kaydını yaptıran adayların diğer Kuvvet K.lıklarındaki adaylıkları sonlandırılacaktır. Herhangi bir Kuvvet Komutanlığına kaydını yaptıran aday daha sonra diğer Kuvvet Komutanlığına geçiş yapamayacaktır. Kayıt hakkı kazanan adaylardan 05 Temmuz 2020 (dahil) tarihi 16.30’a kadar kayıt işlemi yaptırmayan adayların adaylıkları sonlandırılacak, HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN İLAVE KAYIT SÜRESİ VERİLMEYECEK, adayın, kayıt hakkı kazanamadığı diğer kuvvet komutanlığındaki başarı sıralamaları devam edecektir. 2. Türk Silahlı Kuvvetleri astsubay alımı ilk kayıt döneminde kayıt hakkı kazanamayan adaylar (başarı sırası belirtilip, kayıt hakkı kazandığı belirtilmeyen) için ikinci çağrı 14 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak ve bu adayların kayıt işlemleri 16-19 Temmuz 2020 tarihleri arasında, 08:30-16:30 saatleri içerisinde, 6’ncı maddede belirtilen yerlerde yapılacaktır. Bir aday birden fazla başarı sıralama listesinde bulunabilecek, önce hangi sınıftan sıra gelirse o sınıf için çağrı yapılacaktır. 20 Temmuz – 07 Ağustos 2020 tarihleri arasında eksik kalan kontenjanlar için ayrıca bir ilan yapılmayacak, Kuvvet K.lıkları kayıt merkezlerince kontenjanlar doldurulana kadar sırası gelen aday telefon ile aranarak kayıt için davet edilecektir. Bu nedenle adaylarımızın, sistemde kayıtlı bulunan telefonlarını kayıt faaliyetleri boyunca açık bulundurmaları önem arz etmektedir. Aranıldığında bu telefonlarda bulunmamanız hak kaybına uğramanıza neden olabilecektir. Size yapılan telefon tebligatından sonra 48 saat içerisinde kayıt işleminizi yaptırmamanız halinde kayıt hakkınız iptal edilecektir. Tarafınıza kayıt için çağrı yapılması durumunda yapmanız gereken hususlar hakkında 6’ncı maddede bilgi verilmiştir. 07 Ağustos 2020 tarihinde kayıt faaliyetleri tamamlanacak olup daha sonra ilave çağrı ve kayıt işlemi yapılmayacaktır. 3. Sınıf bazında kontenjan miktarları ve en son kayıt hakkı kazanan adayların başarı sırası ile ilgili detaylı bilgileri aşağıdaki linkte verilmiştir. En son kayıt hakkı kazanan adayların başarı sırası, kayıt yaptıran aday sayısı ve boş kalan kontenjan bilgilerinin güncellemesi yapılarak adaylar bilgilendirilecektir.Kontenjan dağılımı yüzde yirmisi Lisans mezunu, yüzde sekseni Ön Lisans şeklindedir. Bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir!!! * K.K.K.lığında en son kayıt hakkı kazanan adayların başarı sırasını öğrenmek için tıklayınız. * Dz.K.K.lığında en son kayıt hakkı kazanan adayların başarı sırasını öğrenmek için tıklayınız.* Hv.K.K.lığında en son kayıt hakkı kazanan adayların başarı sırasını öğrenmek içintıklayınız. 4. Herhangi bir Kuvvet K.lığına kayıt yaptıran adayın diğer Kuvvet K.lıklarındaki adaylığı ve kayıt hakkı sonlandırılacaktır. 5. Tüm adayların arşiv araştırmaları ve güvenlik soruşturmaları devam etmektedir. 6. Kayıt için izlenecek yol:   a. Kara Kuvvetleri Komutanlığı için;   Seçim aşamalarını başarı ile tamamlayıp KAYIT HAKKI KAZANAN adaylar, 29 Haziran – 05 Temmuz 2020 tarihleri arasında 08:30-16:30 saatleri içerisinde MSÜ KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU KOMUTANLIĞINA (BALIKESİR) şahsen başvuracaklardır. Kayıt başvurusunda bulunan adayların izlemesi gereken yol/işlemler müteakip maddelerde açıklanmıştır.   (1) Kesin kayıt için istenen belgeler;    (a) Nüfus cüzdanı aslı ve 4 adet A5 boyutunda fotokopisi, anne-babasına ait nüfus cüzdanı fotokopisi,    (b) 4 adet biyometrik fotoğraf (arkasına isim ve TC numarası tükenmez kalemle yazılmış şekilde),    (c) İkametgâh ilmuhaberi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),    (ç) Adaya ait vukuatlı nüfus kaydı (aile bilgilerini içerir şekilde, e-devlet sisteminden alınmış olabilir,    (d) Adli Sicil Raporu kendisi, annesi, babası ve kardeşleri dahil.(e-devlet sisteminden alınmış olabilir),(adaylar e-devlet sistemi Adalet Bakanlığı Dava dosyası sorgulama ve Yargıtay dava dosyası sorgulama sayfalarından haklarında açılan bir dava ve herhangi bir siyasi parti üyeliği olmadığına dair isminin açıkça gözüktüğü belgeyi çıktı alacaklardır.    (e) Terhis Belgesi veya Askerlik Durumu Gösterir Belge (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),    (f) Mezun olunan ön lisans/lisans diploma/geçici mezuniyet belgesinin aslı ve noter onaylı 2 adeti.(e-devlet sisteminden alınmış olabilir, yabancı ülkelerdeki üniversitelerden mezun olan adaylar denklik belgesi getireceklerdir),    (g) Varsa Lisansüstü Eğitim Belgesinin aslı ve (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),    (ğ) Transkript belgesinin 2 adet fotokopisi,    (h) Varsa Yabancı Dil Sonuç Raporu (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),    (ı) Varsa Şehit/Gazi Yakını Olduğunu Gösterir Belge,    (i) 2 suret Noter onaylı Taahhütname (İndirmek İçin Tıklayınız)(Onaysız belge kabul edilmeyecek, katılış sonrasında noter onayı için birlik dışına çıkılmasına müsaade edilmeyecektir.    (j) Kamu kurum/kuruluşunda görev yapmakta iseniz, ayrılış katılış bildirim belgesi veya noter onaylı sureti; özel sektörde görev yapmakta iseniz ilişik kesme belgesi veya noter onaylı sureti,    (k) Adaylardan bakaya veya yoklama kaçağı durumunda olan personel varsa gelmeden önce bağlı bulundukları askerlik şubelerine ASTTASAK sınavını kazandıklarının bilgisini verecek ve gerekli erteleme vb. işlemleri yaptıracaklardır,    (2) Kayıt işlemleri için istenen belgeler, mavi plastik telli dosya içerisinde ve yukarıda belirtilen sıraya göre hazırlanarak getirilecektir (Belgeler delinmeyecek her bir belge şeffaf dosyalara konularak mavi plastik telli dosyaya yerleştirilecektir).    (3) Kursiyer adaylarının kayıt ve katılış işlemleri;     (a) Adayların kesin kayıt işlemine gelirken belgelerin tam olması gerekmektedir. Eksik belge ile kayıt işlemi yapılmayacaktır. Hak kaybının önlenmesi açısından bu husus büyük önem taşımaktadır.    (b) Adayların katılış işlemleri, kendilerine yukarıda bildirilen tarih aralıklarında MSÜ Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığında (BALIKESİR) yapılacaktır. Hatalı katılışlarda tüm sorumluluk adaylara ait olacaktır. İkinci kayıt sonrası telefon çağrısı ile aranan ve resmi bir mazereti olmaksızın 48 saat içerisinde katılış yapmayan adayların başvuruları sonlandırılacak ve yerine sırası gelen adaylar çağrılacaktır.    (c) Katılış faaliyeti esnasında adayların yanlarında getirmesi/getirmemesi gereken malzemeler:

 •  Fotoğraf, video, ses kayıt özelliği olan cep telefonu getirilmeyecektir. Telefonlarda sadece Askercell hattına müsaade edilecektir. Akıllı cep telefonu ve dizüstü/tablet bilgisayar vb. kesinlikle GETİRİLMEYECEKTİR.
 • Kişisel malzemeler (Ankesörlü telefon için telefon kartı, kol saati, tıraş malzemeleri, diş macunu/fırçası, şampuan, sabun, sabun kutusu, tırnak makası, pamuk, kolonya, kupa bardak, pudra vb.),
 • Yeteri kadar para, Banka kartı (Kantinlerden nakit alış-veriş yapılamamaktadır.)
 • Mevsime uygun bol miktarda siyah ve desensiz çorap, (İstihkak olarak da dağıtılacaktır.)
 • Bol miktarda Haki renkli atlet/fanila ve iç çamaşırı, (İstihkak olarak da dağıtılacaktır.)
 • Lacivert/siyah koyu desensiz tek renk şort mayo
 • İki adet çamaşır yıkama filesi,(siyah-kirli, beyaz-temiz)
 • Yatak kıyafeti (pijama takımı),
 • Siyah renkli kurşun, mavi renkli tükenmez/pilot kalem ve silgi, bir adet küçük not defteri, en az iki yüz sayfa, (tercihen kapağı şekilsiz düz mavi renk olan) kareli metot defteri,
 • İğne iplik seti, çengelli iğne,
 • Siyah ayakkabı boyası,
 • Cep feneri,
 • Spor ayakkabı, (Katılış yaptığınızda da dağıtılacak, getirmek tercihinize kalmıştır.)
 • Mevsime göre sivil elbise (giyecek ve ayakkabı) getirilmelidir. (Eşyalar ihtiyacı karşılayacak kadar olmalı)
 • En az iki hafta süreyle kullanacağınız kişisel koruyucu malzeme(Maske, dezenfektan, kolonya ve benzeri)

NOT: 1. Altı hafta içerisinde yapılacak olan yemin törenine kadar birlik dışına çıkamayacağınızdan dolayı, işlemlerinizi olumlu veya olumsuz olarak etkilememekle beraber yukarıdaki kişisel malzemeleri yanınızda getirmeniz yararınıza olacaktır. 2. Tüm adaylar saç (kısa kesim-yanlar düzgün alınmış-subay traşı) ve sakal traşı olmuş olarak (sakalsız) gelecektir.Başvuru Adresi : Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı    Altıeylül / BALIKESİRTelefon No : 0 266 2212350/51———————————————————————————————————————————– b. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için;  (1) Seçim Aşamalarını başarı ile tamamlayıp KAYIT HAKKI KAZANAN adayların kayıtları 29 Haziran – 05 Temmuz 2020 tarihleri 08:30-16:30 saatleri arasında Dz.K.K.lığı Personel Başkanlığı Personel Temin Koordinasyon Şube Müdürlüğüne (Dikimevi/ANKARA)’da yapılacaktır. Adayların kayıt için şahsen başvuru yapması gerekmektedir. Söz konusu kayıt işlemi “ön kayıt” şeklinde olup, kesin kayıt işlemi eğitim birliğine katılışta yapılacaktır. Eğitim için ayrıca ilan yapılacaktır.    (2) Ön kayıt için, aşağıda belirtilen belgeler mavi plastik telli dosya içerisinde ve aşağıdaki sıraya göre hazırlanarak getirilecektir. (Belgeler delinmeyecek her biri şeffaf dosyalara konularak mavi plastik telli dosyaya yerleştirilecektir)   (a) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,   (b) 6 adet vesikalık fotoğraf,   (c) İkametgâh ilmuhaberi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),   (ç) Adli Sicil Raporu (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),   (ç)Terhis Belgesi veya Askerlik Durumu Gösterir Belge (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),   (d) Mezuniyet Belgesi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),   (e) Varsa Lisansüstü Eğitim Belgesi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),   (f) Transkript fotokopisi,   (g) Varsa Yabancı Dil Sonuç Raporu,   (ğ) Varsa Şehit/Gazi Yakını Olduğunu Gösterir Belge,   (h) Noter onaylı Taahhütname (Dz.K.K.lığı) (İndirmek için tıklayınız)  (3) İlk ön kayıt döneminde kayıt hakkı kazanamayan adaylar (başarı sırası belirtilip, kayıt hakkı kazandığı belirtilmeyen) için 14 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak ikinci çağrı sonucunda ikinci ön kayıt işlemleri (yukarıdaki belgeler ile) 16-19 Temmuz 2020 tarihleri arasında 08:30-16:30 saatleri içerisinde yine Dz.K.K.lığı Personel Başkanlığı Personel Temin Koordinasyon Şube Müdürlüğünde (Dikimevi/Ankara) yapılacaktır.  (4) Yüklenme senedi eğitime katılış yapıldığında düzenlenecektir.  (5) Ön kayıt yaptıran adaylara katılacakları eğitim ile ilgili bilgiler ön kayıt esnasında bildirilecektir.Başvuru Adresi: Dz.K.K.lığı Personel Başkanlığı    Personel Temin Koordinasyon Şube Md.lüğü (Dikimevi/ANKARA) Telefon No: 0 312 3632212———————————————————————————————————————————– c. Hava Kuvvetleri Komutanlığı için; Seçim aşamalarını başarı ile tamamlayıp KAYIT HAKKI KAZANAN adaylar, 29 Haziran – 05 Temmuz 2020 tarihleri arasında 08:30-16:30 saatleri arasında Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığına (Kütahya) şahsen ön kayıt için başvuracaklardır. Bu adaylar için bundan sonra izlenmesi gereken yol/işlemler aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır.   (1) Ön kayıt için istenen belgeler;     (a) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,     (b) 6 adet biyometrik fotoğraf 50X60 mm beyaz fonda desensiz (arkasına isim ve TC numarası yazılmış şekilde),     (c) İkametgâh ilmuhaberi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),     (ç) Adli Sicil Raporu (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),     (d) Terhis Belgesi veya Askerlik Durumu Gösterir Belge (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),     (e) Lisans/Önlisans Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),     (f) Varsa Lisansüstü Eğitim Belgesinin aslı ve fotokopisi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),     (g) Transkript belgesinin fotokopisi,     (ğ) Varsa Yabancı Dil Sonuç Raporu (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),     (h) Varsa Şehit/Gazi Yakını Olduğunu Gösterir Belge,     (ı) Vukuatlı nüfus kayıt örneği aslı (e-devlet sisteminden alınmış olabilir).  (2) Kayıt işlemleri için istenen belgeler, mavi plastik telli dosya içerisinde ve yukarıda belirtilen sıraya göre hazırlanarak getirilecektir (Belgeler delinmeyecek her bir belge şeffaf dosyalara konularak mavi plastik telli dosyaya yerleştirilecektir).  (3) Kursiyer adaylarının kayıt ve katılış işlemleri;    (a) Adayların kayıt işlemine gelirken belgelerin tam olması gerekmektedir. Eksik belge ile kayıt işlemi yapılmayacaktır. Hak kaybının önlenmesi açısından bu husus büyük önem taşımaktadır.   (b) Adayların kesin katılış faaliyeti esnasında yanlarında getirmesi gereken malzemeler daha sonra bildirilecektir.  (4) İlk ön kayıt döneminde kayıt hakkı kazanamayan adaylar (başarı sırası belirtilip, kayıt hakkı kazandığı belirtilmeyen) için, 14 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak ikinci çağrı sonucunda ikinci grup ön kayıt işlemleri (yukarıdaki belgeler ile) 16-19 Temmuz 2020 tarihleri arasında 08:30-16:30 saatleri içerisinde Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında (Kütahya) yapılacaktır. Üçüncü grup ön kayıt işlemleri 20 Temmuz – 07 Ağustos 2020 (Kurban Bayramı hariç) tarihleri arasında 08:30-16:30 saatleri içerisinde Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında (Kütahya) yapılacaktır.ÖN KAYIT İŞLEMİNİ VERİLEN SÜRE İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRMEYEN ADAYLARIN KENDİ İSTEĞİ İLE ADAYLIKTAN VAZGEÇTİĞİ KABUL EDİLECEK OLUP ADAYLIKLARI SONLANDIRILACAKTIR.Başvuru Adresi : Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı       KütahyaTelefon No : 0 274 271 60 70 BU İLAN AYNI ZAMANDA TEBLİGAT YERİNE GEÇMEKTEDİR.SINAV SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ