ASKERİ BİLGİLER


ASKERLİKLE İLGİLİ HER TÜRLÜ SORUNUZUN CEVABINI BURADA BULABİLİRSİNİZ, EĞER ARADIĞINIZ CEVAP BURADA YOKSA BİZE YAZIN CEVAPLAYALIM

Aradığınız sorunuzun cevabı burada yoksa bize yazın cevaplayalım.

Asker : Askerlik mükellefiyeti altına giren şahıslarla (Erbaş ve erler) özel kanunlarla Silahlı Kuvvetlere intisabeden ve resmi bir kıyafet taşıyan şahsa denir. Yani saadece erbaş ve erlere değil TSK’da görev yapan Er’den Generale kadar herkese asker denir.

Er: İhtiyaçları Devlet tarafından deruhte ve temin olunan rütbesiz askerdir. Sözleşmeli erler de er sayılır.

Askere gitmeden herkesin aklında; Acaba ne alsam? Gittiğim kışlada acaba bulabilir ihtiyacımı giderebilecek miyim?. Bana malzeme verecekler mi? Malzemem biterse nasıl tedarik edeceğim? gibi aklınıza bir çok soru gelebilir. Herhangi bir acemi birliğine gittiğinizde emin olun her şeyinizi  a’dan z’ye verecekler. Size verilecek malzemeler don, fanila, çorap, şapka, bot, eğitim elbisesi, kemer (palaska) gibi her ihtiyacınızı karşılacak türden malzemeler verilecektir. Yani elinize sevk kağıdınızı alıp elinizi sallaya sallaya acemi birliğinize gidebilirsiniz. Ancak her malzemeden sınırlı sayıda verildiği ilk etapta aşağıda saydığım malzemelerden 2-3’er tane yanınızda götürürseniz kafanızda herhangi bir sorun kalmaz.

ASKERİ MALZEME DÜKKANINDAN TEDARİK EDİLMESİ TAVSİYE EDİLEN MALZEME LİSTESİ

1. Pamuklu haki fanila (verilecek)

2. Pamuklu haki çorap (verilecek)

3. İğne iplik (sarı,siyah)

4. Traş takımı (jilet,köpük)(verilecek)

5. 1 adet sabun (verilecek)

6. 1 adet eşojman takımı (verilecek)

7. 1 adet spor ayakkabı (verilecek)

8. 1 adet pijama (verilecek)

9. 1 adet beyaz ya da mavi desensiz havlu (verilecek)

10. 2 adet spor çorabı (verilecek)

Bunlar yeterli ve hatta fazla bile, gitmeden önce de saçınızı kendi berberinize 3 numara olacak şekilde kestirirseniz, asker abiler orada kafanızı kel etmesin :))

Hepinize şimdiden hayırlı teskereler diliyorum, Allaha emanet olun, siz bu vatana lazımsınız.

 

Erbaş: İhtiyaçları Devlet tarafından deruhte ve temin olunan onbaşı ve çavuş rütbelerine haiz askerdir.

1. Erbaşlar:

a) Onbaşı

b) Çavuş

2. Astsubaylar :

a) Astsubay astçavuş

b) Astsubay çavuş

c) Astsubay Kıdemli Çavuş

ç) Astsubay üstçavuş

d) Astsubay Kıdemli Üstçavuş

e) Astsubay başçav

f) Astsubay kıdemli başçavuş

3. Askeri memurlar:

a) 8 inci sınıf (Asteğmen muadili)

b) 7 inci sınıf (Teğmen muadili)

c) 6 ıncı sınıf (Üsteğmen muadili)

d)  5inci sınıf (Yüzbaşı muadili)

e) 4 üncü sınıf (Kıdemli yüzbaşı muadili)

f) 3 üncü sınıf (Binbaşı muadili)

g) 2 inci sınıf (Yarbay muadili)

h) 1 inci sınıf (Albay muadili)

4. Subaylar:

a) Asteğmen

b) Teğmen

c) Üsteğmen

d) Yüzbaşı

e) Binbaşı

f) Yarbay

g) Albay

h) Tuğgeneral(Tuğamiral)

i)Tümgeneral(Tümamiral)

j)Korgeneral(Koramiral) 

k)Orgeneral(Oramiral)

l)Mareşal(Büyük amiral)

           *  Ast; amir ve üstüne umumi adap ve askeri usullere uygun tam bir hürmet görtermeye, amirlerine mutlak surette itaate ve kanun ve nizamlarda gösterilen hallerde de üstlerine mutlak itaate mecburdur.

          * Ast muayyen olan vazifeleri, aldığı emri vaktinde yapar ve değiştiremez, haddini aşamaz. İcradan doğacak mesuliyetler emri verene aittir.

         *  İtaat hissini tehdit eden her türlü tezahürler, sözler, yazılar ve fiil ve hareketler cezai müeyyidelerle men olunur.

 

* Her asker, gerek hizmete ve gerek zati işlerine ait kanun ve nİzamların kendisine vermiş olduğu hak ve salahiyetler her hangi bir surette haksız olarak ihlal edilirse veya ihlal edildiğini zannederse şikayet etmek hakkını haizdir.

* Şikayet söz veya yazı ile en yakın amire yapılır. Eğer bu amirden şikayet olunacaksa bir derece üstündeki amire yapılır.Ve bunun gibi her şikayet edilen amir geçilir. Sözle yapılan şikayetler bir zabıtla tesbit olunur.

* Toplu olarak şikayet yasaktır. Bir veya aynı hadise birden fazla şahısların şikayetlerine sebep veya mevzu olursa bunların her biri ayrı ayrı ve yalnız başına şikayet hakkını kullanabilirler.

* Şikayet reddedildiği takdirde, şikayetçiye bu yüzden ceza verilmez. Ancak şikayet ederkenşikayetçi bir suç işlemiş veya bir disiplin tecavüzünde bulunmuşsa ayrıca mesul olur.

* Şikayetler ve itirazlar mutlaka tahkik olunarak bir karara bağlanır ve neticesi şikayet edene ve lüzum görülürse şikayet olunana mümkün olan en kısa zamanda bildirilir. Ancak bu müddet hiçbir halde bir ayı geçemez.Adli tahkikata mevzu olan şikayet ve itirazlar hakkında Ceza ve Usul kanunlarındaki hükümler mahfuzdur.

* Bir şikayet üzerine karar vermek selahiyeti, şikayetin müstenit olduğu vaka hakkında şikayet olunana disiplin cezası vermek salahiyetini haiz olan ilk disiplin amirine verilmiştir.O amirin vereceği karar aleyhine gerek şikayet eden ve gerekse şikayet olunan, mertebeler silsilesi yolu ile daha yüksek amirlere itiraz edebilir.

2020 Yılı için Erbaş/Er maaşları şu şekildedir?

Er   :132,91 TL

Onbaşı : 151,90 TL

Çavuş : 171,18 TL

Askerliğini 2’nci 6 aya uzatan personel için;

Er : 2.263,94 TL

Onb : 2.410,00 TL

Çavuş : 2.556,04